Subscribe: RSS Twitter

شکارچیان مردانگی را از این مرد بیاموزند/ فیلم

دیده بان حقوق حیوانات: کاک احمد عزیزی، شکارچی نادمی است که با خواسته معصومانه یلدا، دختر خردسالش، کشتن را برای همیشه کنار گذاشته و تفنگش را...
© ۷۷۱۵ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN