Subscribe: RSS Twitter

گوسفندهای قربانی در حج چه می‌شوند؟

دیده بان حقوق حیوانات: ۷۲ ذابح ایرانی از بامداد امروز در کشتارگاه مکانیزه عربستان، طرح قربانی حج تمتع را به نیابت از ۶۴ هزار حاجی ایرانی آغاز...

ذابحان «قربانی» روزانه حد اقل ۱۰۵۰ گوسفند را ذبح می کنند

دیده بان حقوق حیوانات: هیچکدام از ذابحان «قربانی» زائران ایرانی، اعمال حج را انجام نمی‌دهند چون فرصت انجام این کار را ندارند. به گزارش فارس،...
© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN