Subscribe: RSS Twitter

فوک خزر در آستانه انقراض روسی

دیده بان حقوق حیوانات/مسعود بُربُر: جمعیت تنها پستاندار دریای خزر در ۱۰ سال اخیر از ۳ میلیون به حدود ۷۰ هزار رسیده است. فوک خزری که کاهش شدید...

جایگزین‌کردن طبیعت‌گردی به جای شکار

دیده بان حقوق حیوانات: منتفع کردن جوامع محلی، راه نجات گونه‌های در معرض شکار است در حالی که فعالان محیط زیست در مورد حفاظت از «امید»، آخرین...
© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN