Subscribe: RSS Twitter

شکار خسته با شکارچی چه می‌کند؟

دیده بان حقوق حیوانات: در دستورات دینی مسلمانان تحریم‌هایی برای برخی خوراکی‌ها وجود دارد و البته در برخی موارد این نهی از خوردن و آشامیدن...

شکارحیوانات با خسته کردن آنها

دیده بان حقوق حیوانات: انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد در رابطه با خسته کردن شکار نوشت: ”بدانید که هر جنبنده ای در زمین و هر پرنده ای که به...
© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN