Subscribe: RSS Twitter

ماهی های فشافویه خفه شده اند!

طرح: فیروزه مظفری دیده بان حقوق حیوانات: محمدهادی حیدرزاده، مدیر کل محیط زیست استان تهران گفت: باتوجه به آلودگی میکروبی هیچ مجوزی برای پرورش...

مرگ ببر بنگال در باغ وحش ارم و سووال های بی پاسخ/ نگرانی شدید از مخفی نگه داشتن شرایط زیستی ببر بیوه سیبری

دیده بان حقوق حیوانات: در حالی که دو هفته از مرگ عجیب و قابل پیشگیری ببر بنگال باغ وحش ارم می گذرد، هنوز این خبر بر سایت مجموعه باغ وحش ارم منتشر...

عاقبت حرص و ولع اردک ماهی/ تصویر

دیده بان حقوق حیوانات: یک اردک ماهی هنگامی که از فرط گرسنگی با حرص و ولع مشغول بلعیدن یک ماهی بود لقمه بزرگ تر از دهان در گلویش گیر کرد و خفه...
© ۱۴۰۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN