Subscribe: RSS Twitter

چه چیزهایی تنها درنای سیبری را از خطر شکار در فریدون‌کنار حفظ کرده؟

دیده بان حقوق حیوانات/ طهورا شهبازی*: آخرین بازمانده جمعیت غربی درنای سیبری در حالی برای هفتمین سال پیاپی به فریدون‌کنار آمده که تا به حال...

آخرین بازمانده درنای سیبری به ایران بازگشت

دیده بان حقوق حیوانات: آخرین بازمانده درنای سیبری بار دیگر برای زمستان گذرانی به فریدون کنار بازگشت. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علی کیخا معاون...

تنها پرواز می کند اما امید ها را ناامید نمی کند

دیده بان حقوق حیوانات: اگر خود را به جای مردمان باستانی ساکن ایران و به ویژه مردمان سیستان که باور زیادی به وجود سیمرغ در شاهنامه فردوسی دارند...

جایگزین‌کردن طبیعت‌گردی به جای شکار

دیده بان حقوق حیوانات: منتفع کردن جوامع محلی، راه نجات گونه‌های در معرض شکار است در حالی که فعالان محیط زیست در مورد حفاظت از «امید»، آخرین...

احداث اولین برج پرنده نگری ایران در فریدونکنار/ آگاه‌سازی جامعه محلی برای حفاظت از «امید»

دیده بان حقوق حیوانات: مدیرعامل انجمن حفاظت از درنای سیبری: آگاه‌سازی جامعه محلی، مهم‌ترین اقدام برای حفاظت از «امید» است «امید»، برای پنجمین...

امید به طبیعت ایران بازگشت/ میهمان تنهای شمالی در دامگاه

دیده بان حقوق حیوانات: آخرین بازمانده از جمعیت غربی درنای سیبری، بامداد دیروز در دامگاه های «ازباران» استان مازندران فرود آمد. این پنجمین...
© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN