Subscribe: RSS Twitter

ادعای میهمان نوازی خودجوش ازبارانی ها/ تصویری

دیده بان حقوق حیوانات: مردم منطقه ازباران فریدونکنار به صورت خودجوش [؟!] از قوهای مهاجر پذیرایی می کنند. آنها که خوراک کافی برای تغذیه قوها ندارند،...
© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN