Subscribe: RSS Twitter

دندانپزشکی یک ببر/ تصویری

دیده بان حقوق حیوانات: دکتر رابرت گادیس دامپزشک باغ وحشی در بیرمنگام آلاباما در حال جراحی کانال ریشه دندان شکسته یک ببر.

گزارش بازدید از وضعیت حیوانات در مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه اصفهان (پروفسور ترابی نژاد)

سپهر سلیمی دبیر انجمن حمایت از حیوانات اصفهان دیده بان حقوق حیوانات: چندی پیش انتشار عکس ها و مطالبی در خصوص وضعیت بد و غیر استاندارد نگهداری...
© ۱۳۹۸ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN