Subscribe: RSS Twitter

فیلتر خونین سیگار دروغ شکارچیان را رو کرد/ شناسایی کشتارچیان توسط آزمایشات DNA برای اولین بار در کشور

دیده بان حقوق حیوانات: علی فرهادی با اعلام این خبراظهارکرد: برای اولین بار در کشور شناسایی متخلفین شکار توسط آزمایشات DNA با همکاری این اداره...

ببرهای روسی جایگزین موش های آزمایشگاهی خواهند شد!

دیده بان حقوق حیوانات: استاد جانور شناسی دانشگاه و فعال محیط زیست؛ از طریق تزریقDNA پوست آخرین ببر مازندران می توان ببر هیرکانی را احیا کرد دکتر...
© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN