Subscribe: RSS Twitter

تکذیب شایعه حمله یوزپلنگ به ۱۲۰ گوسفند در روستای میرآباد

دیده بان حقوق حیوانات: مدیرپروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی خبر تلف شدن ۱۲۰ گوسفند به علت حمله یوز پلنگ در روستای میرآباد را تکذیب کرد و افزود:...

خطر جدید برای یوز؛ بی تخصصی اهالی رسانه: یوزپلنگ گرسنه ۱۲۰ گوسفند را درید!

دیده بان حقوق حیوانات: یکی از خبرگزاری های رسمی کشور با انتشار خبری عجیب مدعی حمله یوزپلنگ به ۱۲۰ گوسفند شده است. با توجه به عکس العمل دامدارن...
© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN