Subscribe: RSS Twitter

ورامین و فعالیت سیرک بدون حیوان دانش آموزی/ آموزش حقوق حیوانات برای بچه های مدرسه در سیرکی که حیواناتش را حذف کرده

دیده بان حقوق حیوانات: مدیران سیرکی که حیوانات را حذف کرده و به فعالیت های انسانی مشغول هستند در سیرکشان حقوق حیوانات را آموزش می دهند. موسس...
© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN