Subscribe: RSS Twitter

درخواست رسمی دیده بان حقوق حیوانات برای بیست روز تحصن در برابر سیرک قهرمانی

دیده بان حقوق حیوانات: با ثبت و تحویل درخواست کتبی از وزارت کشور و استانداری البرز، دیده بان حقوق حیوانات خواستار بیست روز تحصن مدنی و آرام...
© ۱۳۹۸ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN