Subscribe: RSS Twitter

روستاییان بافق هم با احداث جاده در زیستگاه یوزپلنگ مخالفند/ امضای طومار خطاب به ریاست جمهوری

دیده بان حقوق حیوانات: اهالی بیش از ۱۹ روستا از توابع شهرستان بافق در طوماری خطاب به رئیس جمهوری خواستار توقف احداث جاده گزوئیه در منطقه حفاظت...

اقدام کنید! ضجه توله خرس ها را تا ابد تکرار خواهیم کرد

دیده بان حقوق حیوانات: در پی کشتار ناجوانمردانه یک خرس مادر و دو توله کوچک در سمیرم، مهرداد مسیبی فعال حوزه محیط زیست اقدام به تنظیم طوماری...
© ۳۹۳۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN