Subscribe: RSS Twitter

عدم برخورد قضایی محیط زیست با افرادی که جانوران وحشی را تحویل دهند

دیده بان حقوق حیوانات : مدیر کل محیط زیست استان تهران در خصوص افرادی که به صورت غیرمجاز جانوران وحشی را در منازل خود نگهداری می‌کنند، گفت: سازمان...
© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN