Subscribe: RSS Twitter

کمبود علوفه، آهوان سبزوار را در معرض خطر قرار داده است

دیده بان حقوق حیوانات: رئیس اداره حفاظت محیط زیست سبزوار گفت: کمبود علوفه باعث پراکنده شدن آهوان دومین زیستگاه آهو ایران در این شهرستان با...

خراسان رضوی: علوفه رسانی به حیات وحش در فصل سرما/ تصویری

دیده بان حقوق حیوانات:به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ،شب هنگام که برف می بارید همه خوشحال و سر مست از برکات و نعمات الهی بودند...
© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN