Subscribe: RSS Twitter

نشنال جئوگرافیک فارسی آمد!

دیده بان حقوق حیوانات: مجله نشنال جئوگرافیک به زبان فارسی منتشر شد. توزیع و فروش نشنال جئوگرافیک فارسی با نام «گیتا‌نما» از دیروز در باجه های...

اعلامیه جهانی حقوق حیوانات/ فارسی/ English /Français

دیده بان حقوق حیوانات: اعلامیه جهانی حقوق حیوانات در ۱۵ اکتبر ۱۹۷۸ برای شناسایی جهانی برخی حقوق برای حیوانات با تلاش یونسکو در پاریس به تصویب...
© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN