Subscribe: RSS Twitter

طوطی فحّاش بازداشت شد/ تصویر

دیده بان حقوق حیوانات: پلیس شهر “گلاسکو”، بزرگترین شهر اسکاتلند پس از دریافت شکایت همسایگان از “طوطی بد دهان”، آن را بازداشت کرد....
© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN