Subscribe: RSS Twitter

فوک خزر در آستانه انقراض روسی

دیده بان حقوق حیوانات/مسعود بُربُر: جمعیت تنها پستاندار دریای خزر در ۱۰ سال اخیر از ۳ میلیون به حدود ۷۰ هزار رسیده است. فوک خزری که کاهش شدید...
© ۳۹۲۳ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN