Subscribe: RSS Twitter

اسلحه‌ای که مجوز دفاع از خود محیط‌ بان را ندارد

دیده بان حقوق حیوانات: صبح امروز مثل همه روزها از پاسگاه محیط بانی خودش خارج می‌شود، پاهایش را بر روی برگ‌های نم زده منطقه حفاظت شده ای می‌گذارد...
© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN