Subscribe: RSS Twitter

نخستین نمای خیابانی از دیدگاه گربه‌ها در جهان

دیده بان حقوق حیوانات: دانشمندان ژاپنی پروژه‌ای را اجرا کرده‌اند که به کمک آن می‌توان برای نخستین بار دنیا را از دید گربه‌ها نگاه کرد.به...
© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN