Subscribe: RSS Twitter

تولد بز یک چشم در هند / تصویر

دیده بان حقوق حیوانات ایران: در هند بزی تنها با یک چشم به دنیا آمده است. این بز در یکی از روستاهای هند به دنیا آمده است و صاحب آن که فردی به نام...

گاوبازی از نوع هندی /تصاویر

دیده بان حقوق حیوانات ایران: سالیان زیادی است که مردمان محلی هند ورزش گاوبازی را آن هم به سبک خودشان انجام می دهند. به گزارش «۲۴»، شاید معروفترین...
© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN