Subscribe: RSS Twitter

با مجوز محیط زیست کرج با ۳۰ تومان یک گنجشک یا سار بکشید!/ آغاز صدور پروانه انتفاعی شکار سار و گنجشک

دیده بان حقوق حیوانات: شکارچیان از این پس می توانند در استان البرز با پرداخت مبلغ ۱۲۰ هزار تومان ۴۰۰۰ گنجشک یا سار با تور بگیرند و بکشند؛ یعنی...

محمد باقر صدوق خبر داد: پروانه انتفاعی صید سار و گنجشک با تور صادر می شود

دیده بان حقوق حیوانات: سازمان حفاظت از محیط زیست پروانه انتفاعی صید سار و گنجشک با تور صادر می کند! به گزارش روابط عمومی و امور رسانه سازمان...
© ۱۳۹۸ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN