Subscribe: RSS Twitter

اقدام کنید! این گربه به صورت زنده پوست کنده شد

اخطار! این خبر حاوی تصاویر ناراحت کننده است. اگر حساس هستید از دیدن این خبر خود داری کنید. دیده بان حقوق حیوانات: انتشار تصاویر پوست کندن یک...
© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN