Subscribe: RSS Twitter

قوچ وحشی ایرانی شبیه سازی شد/ نجات حیوانات در حال انقراض

دیده بان حقوق حیوانات: رئیس پژوهشگاه رویان اصفهان گفت: محققان پژوهشگاه رویان اصفهان برای اولین بار موفق به شبیه‌سازی گونه حیوانی در حال انقراض...

«شنگول» و «منگول» تراریخته و قابلیت تولید پروتئین نوترکیب

دیده بان حقوق حیوانات: نوزدهم دی ماه ۱۳۸۸ «شنگول» و «منگول»، نخستین بزغاله‌های تراریخته با قابلیت تولید پروتئین نوترکیب انسانی در ایران در...

باروری جنس ماده بدون دخالت جنس نر در پژوهشگاه رویان/ احیای حیوانات در حال انقراض

دیده بان حقوق حیوانات: پیشرفت های علم ژنتیک سبب دخالت در اصول خلقت و روش های ایجاد جانداران آزمایشگاهی شده است. تولید حیوانات با استفاده از...

آزار حیوانات در پژوهشگاه رویان/ تصویری

دیده بان حقوق حیوانات: تصاویر منتشره از نخستین گوساله‌های حاصل از انجماد جنین آزمایشگاهی توسط پژوهشگاه رویان مبین روش های مقرون به آزار جهت...

باز هم تغییرات ژنی در حیوانات، «آبگون» و «آبگینه»

دیده بان حقوق حیوانات: تولد آبگون و آبگینه فصلی نوین در صنعت اصلاح نژاد دام شیری کشور است. تولد این گوساله‌ها که هر دو ماده و از عیار ژنتیکی...
© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN