Subscribe: RSS Twitter

ورود دستگاه قضا به “سگ‌کشی‌” در تبریز

دیده بان حقوق حیوانات ایران :به دنبال انتشار خبری در خصوص ادعایی مبنی بر کشتار بی رحمانه سگ های ولگرد و استمداد برخی تشکل‌های مردم‌نهاد از...
© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN