Subscribe: RSS Twitter

این جاده‌ها با محیط‌ زیست می‌جنگند!

دیده بان حقوق حیوانات: بقای گونه‌های جانوری را دیگر باید پای بخت و اقبال گذاشت، زیرا در آشفته بازار محیط‌زیست کشور اگر گونه‌ای بتواند از...

تقابل باخت – باخت چوپان و پلنگ: هم چوپان مرد هم پلنگ

دیده بان حقوق حیوانات: درگیری مرد کشاورز و دامداری که از اهالی روستای سرای محمدحسین بخش چشمه‎ساران شهرستان آزادشهر بود منجر به کشته شدن پیرمرد...
© ۱۴۰۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN