Subscribe: RSS Twitter

عنکبوت در گوش زن چینی/ تصویر

دیده بان حقوق حیوانات: پزشکان عنکبوتی را از گوش زنی چینی بیرون آوردند. این حشره ۵ روز در گوش این زن بوده است. به گزارش روزگار نو، زنی از خارش...
© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN