Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش روابط عمومی و امور رسانه، ماموران گارد اجرایی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با همکاری نیروی انتظامی مستقردر پاسگاه ایست و بازرسی علی آباد بیرجند موفق شدند یک نفر متخلف شکار و صید را دستگیر نمایند. این محموله که شامل ۱۸۶ قطعه مرغ مینا و۵۰ قطعه مرغ عشق بود ضبط و پرونده شخص متخلف جهت سیر مراحل قانونی تقدیم مراجع قضایی ذیصلاح شد.

گفتنی است پرندگان زینتی از کشورهای همسایه بصورت قاچاق وارد ایران می شود که به دلیل بعد مسافت و وسایل نامطلوب جابجایی تعداد زیادی از آنها تلف می شوند. محموله هایی که توسط این اداره کل توقیف می شود جهت نمونه گیری به اداره کل دامپزشکی استان انتقال می یابد و بدیل عدم امکان رها سازی در محیط جهت بازدید عموم به پارکها تحویل می گردد و یا به زادگاه آنان باز گردانده می شود. لذا از شهروندان محترم تقاضا میشود با توجه به اینکه این پرندگان غیر بومی بوده و پس از توقیف به دلیل وضعیت ژنتیکی متفاوت منطقه با زادگاه آنها امکان رها سازی وجود ندارد با خرید و فروش  اینگونه پرندگان حق زندگی را از آنها سلب ننمایند.

______________
خبر مرتبط:

آگهی مرغ مینای گم شده

Leave a Reply


© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN