Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان محیط زیست با انتقال آهو از زیستگاه شیراحمد به زیستگاه میاندشت مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران قرار بود نزدیک به ۴۰۰ آهو از شیراحمد به میاندشت منتقل شود تا نگرانی ها بابت کمبود طعمه یوز در میاندشhttp://arw.ir/wp-admin/post-new.php?post_type=postت رفع شود.
پیشنهاد این طرح را دفتر حفاظت از یوز آسیایی به دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست داده بود که این دفتر با این جابه جایی مخالفت کرد.
جورابچیان،مدیر پروژه حفاظت از یوز آسیایی با تأیید این خبر به ایرن گفت:” نظر دفتر حیات وحش این است که حفاظت از یک گونه برای بقای آن تأثیر بیشتری دارد.دفتر حیات وحش متولی حیات وحش در کشور است و ما به این تصمیم احترام می گذرایم.”

زمزمه های اجرای این طرح پر کش و قوس سال گذشته جدی تر شده بود به طوری که جورابچیان آن زمان در مصاحبه ای به ایرن گفته بود:” مجوز انتقال آهو از زیستگاه شیراحمد به زیستگاههای یوز صادر شده و ما در انتظار زمان مناسبی برای عملیات زنده گیری و انتقال هستیم.حجم کار بسیار زیاد است و ما نمی خواهیم که عجله کنیم.”
جورابچیان،‌همچنین گفته بود:” این موضوع پیشنهاد اداره کل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی بوده که مورد بررسی قرار گرفته و قرار است به منظور جلوگیری از بروز تلفات آهو در پناهگاه حیات‌وحش شیر احمد و نیز تقویت جمعیت گونه‌های آسیب‌دیده در زیستگاه‌های یوز اجرایی شود چرا که هم اکنون جمعیت آهو در منطقه شیراحمد بیش از حد ظرفیت مراتع آن است و فقر پوشش گیاهی روز به روز تشدید می‌شود.”
مدیر پروژه حفاظت از یوز آسیایی معتقد است که جمعیت آهو در میاندشت هم اکنون به حد قابل قبولی رسیده است.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN