Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: زیستگاه میاندشت در خراسان شمالی به عنوان یکی از زیستگاه های ده گانه یوز آسیایی در کشور برگزیده شد اما وجود سگه های گله و کمبود طعمه یوزهای این منطقه را تهدید می کند.
به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران وجود آبادی های اطراف که ساکنان آن دامدار هستند،خطری برای میاندشت محسوب می شود و به گفته مقامات محلی،اکنون سگه های گله بدل به بزرگترین دشمن یوز میاندشت شده اند.
از سوی دیگر دامها نیز پوشش گیاهی منطقه را از بین برده اند که تبعات آن کمبود سبزی برای آهوان منطقه،به عنوان مهمترین طعمه یوز،است.
گرچه دفتر پروژه حفاظت از یوز آسیایی اعلام کرده که شمار آهو در میاندشت افزایش داشته است و دفتر حیات وحش سازمان نیز با انتقال آهو از شیراحمد به میاندشت مخالفت کرده،اما تا زمان سرشماری زمستانه در این زیستگاه و اعلام شمار قابل استناد آهوان نمی توان تحلیل درستی از شرایط منطقه داشت.
میاندشت در حال حاضر تنها زیستگاه نرمال یوزها در کشور به شمار می آید که البته شمار یوز در آن قابل قبول نیست.
براوردهای سازمان محیط زیست با استناد به مشاهدات مستقیم و عکس های تهیه شده از دوربین های تله ای نشان می دهد بین ۷۰ تا ۱۰۰ قلاده از یوز آسیایی در زیستگاه های سراسر کشورباقیمانده باشد.
پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی که از سال ۱۳۸۰ با حمایت مالی UNDP و GEF آغاز به کار کرده است درفاز دوم تا سال ۲۰۱۲ تمدید شده است.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN