Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: معاون محیط طبیعی محیط زیست خراسان رضوی گفت: شکارچیان خارجی تنها به این دلیل که بز و کل دارای شاخ و طرفه زیباتر و درشت تری هستند ، تمایل به شکار آنها دارند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست خراسان رضوی ،‌ تقی پور معاون محیط طبیعی محیط زیست خراسان رضوی  خبر منتشره در خبرگزاری ایرن  تحت عنوان” تمایل بیشتر شکار چیان خارجی به صید بز و کل نسبت به اهو” را تکذیب کرد و خواهان اصلاح آن شد.

تقی پور گفت :‌نحوه  تنظیم این خبر به گونه ای است که به نظر می رسد شکار بز راحت تر از آهو است، در صورتی که من چنین مطلبی را عنوان نکرده ام و شکارچیان خارجی نیز تنها به این دلیل که بز و کل دارای شاخ و طرفه [تروفه] زیباتر و درشت تری هستند ، تمایل به شکار آنها دارند .

وی افزود:‌ شکارآهو سخت تر از شکار بز و کل نیست و برخلاف آن چه ذکر شده است ،‌آسان تر است.

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان خراسان رضوی گفت :‌شکارچیان خارجی باهدف کسب رکورد بهتر از شکار حیواناتی که دارای شاخ بلندتر و طرفه زیباتری هستند ، اقدام به انتخاب نوع شکار خود می کنند و دلیل دیگری وجود ندارد .

تقی پور همچنین اظهار داشت : در خصوص هزینه صدور پروانه هم می توان گفت هزینه شکار آهو بسیار بیشتر است و تنها به دلایلی که ذکر شد این تمایل از سوی شکارچیان خارجی به وجود آمده است .

متن کامل جوابیه معاون محیط طبیعی محیط زیست استان خراسان رضوی  به شرح ذیل می باشد.

در پی چاپ خبری با عنوان تمایل شکارچیان خارجی به شکار کل و بز بیشتر از آهو است  در خبرگزاری ایرن مورخ ۲۱/۸/۹۰ ، به استحضار میرساند ؛ شکارچیان خارجی  تنها به این دلیل که حیواناتی نظیر بز و کل دارای شاخ و طرفه زیباتر و درشت تری هستند ، تمایل به شکار آنها دارند و این به دلیل شکار سخت آهو نیست ،چرا که به دام انداختن آهو کار دشواری نیست اما شکارچیان خارجی با هدف کسب رکورد بهتر از شکار حیواناتی که دارای شاخ بلندتر و طرفه زیباتری هستند ، اقدام به انتخاب نوع شکار خود می کنند و دلیل دیگری وجود ندارد .
همچنین در خصوص ذکر این مطلب که  صدور پروانه شکار آهو برای شکارچیان خارجی،۵ هزار دلار هزینه دارد، نیز می توان گفت :‌در این خصوص هیچ صحبتی باخبرنگار مربوطه نشده چرا که مقدار هزینه ها و نحوه محاسبه آنها به عهده این معاونت نمی باشد.

Leave a Reply


© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN