Subscribe: RSS Twitter

مهر نوشت: با همکاری دانشگاه شهید بهشتی
طرح شناخت جغرافیای مولکولی موش ها اجرا می شود
مدیر عامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران از اجرای طرح برآورد جمعیت موش های سطح شهر در مناطق ۶ و ۹ خبر داد و گفت: با اجرای این طرح در شهر تهران، آمار دقیقی از تعداد موش ها ارائه می شود،که طی آن در مورد نحوه استفاده از سم برای این جانوران موذی، تصمیمات لازم اتخاذ می شود.

کمال علیپور در مورد نحوه مبارزه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با جانوران موذی با تاکید بر اینکه چنانچه مردم همکاری کرده و در نهرها زباله نریزند موش‌ها نیز افزایش نمی‌یابند، اظهار کرد: در این مورد شهرداری تهران با همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی، اجرای طرح های پژوهشی ومطالعاتی را برای کنترل جانوران مضر شهری آغاز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون طرح شناخت جغرافیای مولکولی موش های شهر تهران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و طرح برآورد جمعیت موش های شهر با همکاری دانشگاه تهران در حال بررسی است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران ادامه داد: در ارتباط با طرح برآورد جمعیت موش های سطح شهر، با دانشگاه تهران انعقاد قرارداد صورت گرفته و طی آن هم اکنون این طرح به طور پایلوت در مناطق ۶ و ۹ در حال انجام است.

علیپور گفت: با اجرای طرح برآورد جمعیت موش های تهران که به صورت مرحله به مرحله به انجام می رسد، آماری از تعداد موش های سطح شهر ارائه خواهد شد که توسط آن در مورد استفاده از سم برای نابودی این جانوران موذی تصمیمات لازم اتخاذ می شود.

وی بیان کرد: پس از اجرای طرح برآورد جمعیت موش های سطح شهر، تمامی اطلاعات لازم در مورد این جانوران موذی در قالب کتابی به شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران عرضه می شود، تا در مورد نحوه مبارزه با این جانوران موذی تصمیم گیری شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران در ادامه با اشاره به فعالیت های مستمر شهرداری برای مبارزه با موش های سطح شهر تاکید کرد : کارشناسان شهری روش های مختلفی را برای مبارزه با موش ها، مطرح می کنند که تمامی این طرح ها نیاز به همکاری و مشارکت مردم دارد.

علیپور با بیان اینکه کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری به ویژه موش و سگ های ولگرد که در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد موضوعی است که از چند جنبه مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: همکاری و مشارکت شهروندان در حفظ و پاکیزگی و نظافت شهر که مهمترین عامل در تخریب زیستگاه این جانوران است، از جمله این موارد است.

دیده بان حقوق حیوانات:

حفظ نظافت شهر توسط مردم و تنظیف شهر توسط شهرداری تنها راه پایدار برای کنترل( و نه معدوم سازی) حیوانات شهری است. ازدیاد تعداد موشها و تبدیل شدن آنها به انگل شهری محصول مستقیم اشتباهات در زمینه حفظ بهداشت بوده و با کشتار حیوانات نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد. تلاش های پر هزینه شهرداری از بیت المال در سالهای اخیر گواه بر این ادعاست.

افزون بر این در صورت اجبار بر کشتن حیوانات، باید به نحوی عمل شود که سبب آزار حیوان نباشد.

۱ Comment

  1. مموش می‌گه:

    والله آقا دروغ چرا
    تا قبر آ آ آ آ

    من که هیچ تصویر ناراحت کننده ای در این گزارش ندیدم.

    بابا رومانتیک

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN