Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: یک ماهی تن در ژاپن در حراجی سالانه توکیو بیش از ۵۶۰ هزار یورو ( بیش از یک میلیارد تومان) به فروش رسید.

به گزارش واحد مرکزی خبر، صاحب یک رستوران زنجیره ای متخصص در عرضه سوشی ( ماهی تن خام با مخلفات) این ماهی تن قرمز که ۲۶۹ کیلو وزن دارد را خرید.

Leave a Reply


© ۱۴۰۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN