Subscribe: RSS Twitter

مهر نوشت: طرح بهسازی محلات به منظور مبارزه با جانوران مضر شهری (موش) و کاهش این جانور در سطح منطقه ۹ اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جوانی معاون امور شهری و فضای سبز منطقه ۹ با اشاره به اثر گذاری مطلوب و ماندگار بهسازی نسبت به طرح های ضربتی مبارزه با موش گفت: کمیته مبارزه با موش بیشترین فعالیتهای خود را در زمینه بهسازی برنامه ریزی کرده است.

وی افزود: وجود کانالهای زیرزمینی در محدوده جنوبی منطقه دلیل اصلی ازدیاد این جانور موذی است، چرا که موش در کانال های زیر زمینی رشد بهتری دارد و همچنین تجمع زباله ها نیز باعث ازدیاد موش می شود و اگر غذا را از این جانور بگیریم رشد و تکثیر آن کنترل می شود ولی متاسفانه با عدم رعایت بهداشت توسط شهروندان و گذاشتن زباله در معابر و یا ریختن زباله در جوی ها ، راه برای تکثیر این جونده باز می شود.

جوانی خاطرنشان کرد: به منظور کنترل و کاهش جمعیت جانوران مضر شهری (موش ) کمیته ای متشکل از ادارات ساماندهی ،عمرانی، خدمات شهری و فضای سبز راه اندازی شد و مواردی که سبب ازدیاد موش می شوند بررسی و اقدام لازم توسط این کمیته انجام می شود.

وی گفت: سالهای گذشته در فصل گرما که میزان مواد غذایی و آلودگی بیشتر بود ، طرح جهادی مبارزه با موش با حجم عملیاتی وسیع ،افزایش نیروهای انسانی و کارشناس های مربوطه در سطح منطقه انجام می شد اما امسال با تشکیل کمیته مبارزه با موش و استقرار آنها در نواحی ،این طرح به طور مستمر و با تاثیر بیشتر انجام می شود که نتیجه آن نیز به مراتب بیشتر از طرحهای ضربتی است.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه ۹ در خصوص دیگر مزایای اجرای طرح های بهسازی گفت: در این طرح املاک مخروبه و متروکه در سطح نواحی شناسایی و پاکسازی شده و به مکان های قابل استفاده تبدیل می شود تا با این کار هم از تجمع زباله در این مکان ها جلوگیری و هم جمعیت جانوران موذی کنترل شود.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN