Subscribe: RSS Twitter
دیده بان حقوق حیوانات: گروهی از دانشمندان، اندیشمندان و گروههای حمایت از حیوانات اعلامیه ای از حقوق دلفینها را ارائه کرده اند با این امید که ارائه این اعلامیه در کنفرانس سالانه انجمن علوم پیشرفته آمریکا بتواند به تصویر این اعلامیه به عنوان یک قانون توسط دولتها کمک کند، در این صورت دلفینها دیگر در باغ وحش ها و پارکهای آبی نگهداری نخواهد شد و هیچ شکارچی حق کشتن آنها را نخواهد داشت.
به گزارش مهر همچنین قرار است والها به واسطه مجموعه ای از قوانین از میان حیوانات معمولی ارتقا رتبه پیدا کنند و در شرایطی که در بسیاری از جوامع انسانی، مفاهیمی مانند “حریم خصوصی” و “حق حیات” پایمال می شوند، شکارچیان والها به عنوان قاتل معرفی شوند و سفرهایی که برای تماشای والها صورت می گیرد تحت قوانین و ضوابطی خاص امکان پذیر شود تا احترام حریم خصوصی این جانداران حفظ شود. همچنین شرکتها و تولید کننده ها باید در هنگام اجرای پروژه های خود توجه ویژه ای نسبت به تاثیر پروژه های خود بر روی زندگی و زیستگاه این جاندار داشته باشند.

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN