Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: یک جفت سار برهمنی با همکاری هم اقدام به کشتن یک گنجشک ماده می کنند. این اتفاق عجیب را عکاسی خوش شانس به تصویر کشیده است.

یکی از سارها گنجشک را می گیرد…

سار دیگر وارد معرکه می شود

برای اطمینان از فرار نکردن گنجشک، سارهاپرنده بخت برگشته را در بین خود نگه می دارند

یکی از سارها با ضرباتی به شکم گنجشک او را از پا در آورده…

و سپس با ضرباتی بر سر و چشم ها از مرگ آن مطمین می شود

پس از اطمینان از کشته شدن این گنجشک، سارها صحنه را ترک می کنند

عکسها: Tarique Sani

۲ Comments

  1. خوشا به شانس این عکاس که چه معرکه ای را شکار کرده است .

  2. نجمه می‌گه:

    چرا گنجشکو کشتن . سار هم وحشیه من نمیدونستم

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN