Subscribe: RSS Twitter


فارس نوشت: رئیس بیمارستان دانشکده دامپزشکی تهران گفت: دانشکده دامپزشکی اتهاماتش را مبنی بر عدم تشخیص بیماری ببر وارداتی پیگیری حقوقی می‌کند.

شهرام جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس، درباره این‌که دانشکده دامپزشکی در جریان بیماری ببرها بوده است یا خیر؟ گفت: به عنوان رئیس بیمارستان دانشکده دامپزشکی اعلام می‌کنم که به هیچ وجه در جریان بیماری ببرها نبودیم و هیچ قراردادی برای نگهداری یا واکسیناسیون آنها نداشته‌ایم.

وی در ادامه اظهار داشت: حتی از همکاران ما نیز به طور رسمی هیچ درخواستی برای درمان ببرها نشده است.

رئیس بیمارستان دانشکده دامپزشکی تهران درباره برخی ادعاها مبنی بر این دانشکده دامپزشکی در تشخیص بیماری ببر وارداتی ناتوان بوده است، گفت: رسماً اعلام می‌کنم که هیچ درخواستی از سوی محیط زیست مبنی بر همکاری نداشته‌ا‌یم و اصلاً در جریان بیماری و مشکلات پیش آمده نبوده‌ایم.

وی افزود: حتی پاتولوژی یا سایر بخش‌های دانشکده نیز از این مسئله بی‌اطلاع بوده‌اند.

جمشیدی درباره نمونه‌برداری از ببر وارداتی، گفت: هنوز مشخص نیست که نمونه‌برداری‌های صورت گرفته را به کجا ارسال کرده‌اند آیا تخصصی‌تر از این دانشکده وجود دارد؟

وی با بیان این که دانشکده این ادعاها را پیگیری حقوقی می‌کند، گفت: خواسته من رسیدگی قانونی و حقوقی به این ادعاها است بنابراین شکایت حقوقی می‌کنیم تا دانشکده محکوم نشود.

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN