Subscribe: RSS Twitter

ببر سفید

دیده بان حقوق حیوانات: تجارت این حیوان وحشی در سال میلیاردها دلار پول به جیب قاچاقچیان آن سرازیر می‌کند.

ببرهای سفید هم موجوداتی هستند که به طور مصنوعی توسط بعضی از باغ‌وحش‌ها، پرورش‌دهندگان خصوصی و بعضی از سیرک‌ها که بیشتر این کار را برای مقاصد تجاری انجام می‌دهند تا اهداف حفاظتی، پدید آمده است.
شاید تعجب کنید اما به گفته آگاهان از تجارت وحش، این تجارت در سال میلیاردها دلار پول به جیب دست‌اندرکارانش سرازیر می‌کند و تجارت دوم پس از قاچاق مواد مخدر، و بالاتر از تجارت قاچاق اسلحه است!
اینها می‌گوید که ببر پرجاذبه‌ترین حیوان روی زمین است: «آنها دارای جاذبه‌ای جهانی هستند و اتفاقا بیشترین آدم‌خواران در میان ببرها بوده و هستند.
ما همواره ترس و حرمتی آمیخته با هم نسبت به ببر داشته‌ایم و قدرت و کاریزمای بی‌همانند این گربه همیشه ما را تحت نفوذ داشته است. ببر مجسمه تمام قد قدرت، زیبایی هولناکی است.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN