Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و وجود امکانات مواصلاتی از جمله پل و قایق، عشایر از این امکانات محروم هستند و برای عبور و مرور از رودخانه کارون در منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ از “کلک دست ساز بادی” استفاده می کنند!

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN