Subscribe: RSS Twitter
دیده بان حقوق حیوانات: خرید و فروش حیوانات، تعیین قیمت برای آنها و تبدیل آن ها به یک کالای صرف، سبب می شود افراد ذینفع حیوان را به مثابه کالا در نظر گرفته و همچون کالا با آن ها برخورد کنند. متاسفانه بخش زیادی از آزار حیوانات مستقیما به دلیل کاسبی با حیوانات رخ می دهد. معتقدین به حقوق حیوانات بر این باورند که حیوان کالا نیست و نباید با حیوان برخورد کالا گونه داشت. در صورت نگهدری حیوان در مدت محدود باید حد اقل شرایط زیستی و آسایش حیوان تامین شود. این در حالی است که عمده پرندگان در قفس های کوچک و تنگ نگهداری می شوند.
رئیس شرکت ساماندهی صنایع مشاغل شهرداری تهران با اعلام اینکه فاز دوم احداث مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی سال آینده افتتاح می شود گفت: شهروندان تهرانی از مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی استقبال بسیار خوبی کرده اند به طوری که روزانه ۱۳ تا ۱۵ هزار نفر از باغ پرندگان بازدید می کنند.
کمال علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که عملیات عمرانی فاز دوم باغ پرندگان آغاز شده است گفت: در این فاز امکانی رفاهی و احداث نمایشگاه پرندگان زینتی پیش بینی شده است.
به گفته وی، فاز دوم مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی سال آینده افتتاح می شود.
علیپور تصریح کرد: مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی مهرماه امسال در مساحتی بالغ بر ۱۹ هزار و ۸۰ متر مربع افتتاح شده که مجهز به کلینیک پزشکی و ‌داروخانه ویژه این پرندگان است.
به گفته وی، تمام پرندگانی که برای فروش در این مرکز قرار دارند قبل از رفتن به بازار در قرنطینه مرکز، ‌توسط دامپزشکان و کارشناسان مورد آزمایش قرار می گیرند.
رئیس شرکت ساماندهی صنایع مشاغل شهرداری تهران یادآور شد: اعتبار مالی برای ساخت فاز یک و دو در این مرکز ۴ میلیارد تومان بوده و زیربنای ساخت فاز دو مرکز خرید و فروش پرندگان دو هزار و ۴۰۰ متر مربع است. فاز یک و دو این مرکز در محله نوروز آباد در محدود یافت آباد منطقه ۱۸ قرار دارد.

در گفتگو با مهر عنوان شد:فازدوم باغ پرندگان زینتی تهران سال آینده به بهره برداری می رسدرئیس شرکت ساماندهی صنایع مشاغل شهرداری تهران با اعلام اینکه فاز دوم احداث مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی سال آینده افتتاح می شود گفت: شهروندان تهرانی از مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی استقبال بسیار خوبی کرده اند به طوری که روزانه ۱۳ تا ۱۵ هزار نفر از باغ پرندگان بازدید می کنند.کمال علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که عملیات عمرانی فاز دوم باغ پرندگان آغاز شده است گفت: در این فاز امکانی رفاهی و احداث نمایشگاه پرندگان زینتی پیش بینی شده است.
به گفته وی، فاز دوم مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی سال آینده افتتاح می شود.
علیپور تصریح کرد: مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی مهرماه امسال در مساحتی بالغ بر ۱۹ هزار و ۸۰ متر مربع افتتاح شده که مجهز به کلینیک پزشکی و ‌داروخانه ویژه این پرندگان است.
به گفته وی، تمام پرندگانی که برای فروش در این مرکز قرار دارند قبل از رفتن به بازار در قرنطینه مرکز، ‌توسط دامپزشکان و کارشناسان مورد آزمایش قرار می گیرند.
رئیس شرکت ساماندهی صنایع مشاغل شهرداری تهران یادآور شد: اعتبار مالی برای ساخت فاز یک و دو در این مرکز ۴ میلیارد تومان بوده و زیربنای ساخت فاز دو مرکز خرید و فروش پرندگان دو هزار و ۴۰۰ متر مربع است. فاز یک و دو این مرکز در محله نوروز آباد در محدود یافت آباد منطقه ۱۸ قرار دارد.

Leave a Reply


© ۱۴۰۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN