Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات ایران:  تمساح‌های تازه از تخم درآمده غذای لذیذی برای بسیاری از جانوران ساکن رودخانه محسوب می‌شوند و به همین دلیل تعداد کمی از تمساح‌های جوان به سن بلوغ می‌رسند. تنها حامی این بچه‌تمساح‌ها، مادرشان است.

Animal-Rights-Watch--ARW-1-1225
تمساح مادر بچه تمساح‌ها را در دهان خود نگهداری می‌کند یا آنها را سواری می‌دهد. این کار تا وقتی ادامه پیدا می‌کند که بچه تمساح‌ها بتوانند از خود محافظت کنند؛ یعنی وقتی که بتوانند خطر را تشخیص داده، به موقع فرار کنند.

Leave a Reply


© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN