Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات ایران: با گذشت بیش از یکماه از تغذیه دستی هزاران قوی مهاجر در سرخورد مازندران ،‌ تاکنون بیش از ۲۷ تن ذرت و گندم در بین قوها توزیع شده است اما حالا با به اتمام رسیدن کمک های نقدی جمع آوری شده برای تهیه غذا،‌نگرانی از پراکندگی این مهاجران خسته برای جستجوی غذا و شکار شدن شان توسط شکارچیان شدت گرفته است.

Animal-Rights-Watch--ARW-1-1314

محمد علی اله قلی،‌عضو هیئت مدیره کانون محیطبان در گفتگو با سبزپرس با تاکید بر تداوم یاری رسانی به قوها توسط طرفداران محیط زیست گفت: تا ٢۵ بهمن ماه  ۲۷٫۵  تن ذرت و گندم برای تغذیه دستی قوها تهیه و به قوها داده شده که از این مقدار ۶ تن را محیط زیست مازندران تامین کرده و حدود ٣ تن را شهرداری سرخرود و ١٨.۵ تن دیگر حاصل کمک های طبیعت دوستان واقعی بوده است.
وی افزود : ضمن تشکر از تمامی گروههای حامی و طرفداران راستین محیط زیست و حیات وحش که با کمک های نقدی خود ما را در تهیه غذا برای این پرندگان یاری کردند اما باید بگویم هنوز ٣ هفته دیگر تا زمانی که باید به قوها غذا رسانی شود باقی مانده و اگر غذارسانی متوقف شود قوها در مکان فعلی نمی مانند و مجبور هستند برای تهیه غذا به دامگاههای اطراف بروند که در نتیجه احتمال شکار و صیدشان بسیار زیاد است.
این فعال محیط زیست که اکنون نزدیک به دوماه است برای غذارسانی و حفاظت از زیستگاه قوها در کنار محیطبانان سرخرودی همکاری می کند،‌ گفت: از فعالان و عاشقان واقعی طبیعت درخواست می کنم تا قوها را فراموش نکنید چون در حال حاضر دیگر هیچ غذائی برای دست کم ۵٠٠٠ قو در زمین ها باقی نمانده و باید هر چه سریعتر نسبت به تهیه غذا برای آنها اقدام کنیم .
گفتنی است امسال چهارمین سالی است که هزاران قوی مهاجر برای زمستان گذرانی،‌ با مهاجرت از سیبری به ایران شالیزارهای سرخرود را انتخاب کرده و به این منطقه آمده اند.

_______________________________________________________________________

بیش از ۵٠٠٠ قوی مهاجر در خطر کمبود غذا.

هزار قوی مهاجر امسال وارد مازندران شدند.

© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN