Subscribe: RSS Twitter
دیده بان حقوق حیوانات: نوروز – آغازین روز از فصل زایش – نزدیک است و مردمان ایران زمین مشغول مهیا شدن برای این جشن باستانی هستند. این روزها بساط خانه تکانی و خرید ها و به انجام رساندن کارهای نیمه تمام داغ است؛ خیابان ها شلوغند وفروشندگان مشغول؛ و آنچه می بینید محصول این شادی ها و نو شدن ها است: انتشار بی قید و شرط و نامحدود زباله! اگر از هرکس که زباله به زمین می ریزد بپرسید آیا موش آلوده است؟ گربه، سگ و سوسک آلوده اند؟ در پاسخ طاعون و وبا و میکروب و سل و جذام و هر آنچه از بیماری شنیده است دریافت خواهید کرد.
افزایش کنترل نشده جمعیت حیوانات شهری، محصول مستقیم این رفتار غلط مردم و ناتوانی مدیریت شهری در نظارت بر نظافت اماکن و اصناف است. گویا شهر و شهرداری و شهروندان، دست به دست هم داده اند تا از یک سو جمعیت حیوانات را از حد قابل قبول شهر، بیشتر کنند و از دیگر سو با هزینه کردن مالیات ها و درآمدهایی که باید صرف کارهای مفید شود، عده ای را استخدام کرده اند تا با تیر و تفنگ و سم و تله به جان حیوانات شهر انداخته اند. آری این چنین است که بزرگترین کمدی ممکن به وسعت یک شهر رخ می دهد و هنوز حیوانات آلوده اند و ما انسان ها طرفدار بهداشت و نظافت!
تنها راه کنترل جمعیت حیوانات شهری را اینجا بخوانید و به کج روی های مردم و مسوولین بیاندیشید:
Animal-Rights-Watch-ARW-5695
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/12/15/237775_563.jpg
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/12/15/237774_345.jpg
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/12/15/237772_808.jpg
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/12/15/237771_624.jpg
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/12/15/237770_718.jpg
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/12/15/237769_121.jpg
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/12/15/237769_121.jpg
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/12/15/237767_616.jpg
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/12/15/237766_392.jpg
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/12/15/237765_660.jpg
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/12/15/237764_193.jpg
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/12/15/237763_297.jpg
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/12/15/237762_532.jpg
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/12/15/237761_151.jpg
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/12/15/237760_961.jpg

____________________

آنها را نکشید، هیچ کس به آنها محبت نمی کند!/ آیا راه عالمانه کنترل حیوانات شهری کشتن است؟

پس از سالها حیوان کشی: اولین گام شهرداری در مسیر صحیح کنترل حیوانات شهری/ مانور آموزشی صنوف آلوده‌کننده شهری

طرح کنترل جمعیت جانوران مضر شهری در دو محور ولیعصر(عج) و شریعتی اجرا شد

زباله ریزی بشر و تجمع سگهای آزاد در کوهدشت/ تصویری

تک‌تیراندازهای حرفه‌ای در کمین موش‌های شهر/ امتداد روش های بی نتیجه و آزارنده

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN