Subscribe: RSS Twitter
دیده بان حقوق حیوانات: گاراژِی در کرمان که تمام سال شاهد تراش سنگ قبر است، در یک ماه مانده به عید به یاد بهار، تبدیل به فروشگاه ماهی قرمز می شود.
دریا و حوض تبدیل شده به وانهایی دست دوم که چهره کریهشان فقط به حرکت این موجودات بی زبان رخصت تماشا می گیرد و…
اینجا اینقدر ماهی زیاد است که مهم نیست چند تایی بمیرند….  یادمان باشد هر کسی سرگذشتی دارد .
هرگاه به جای این ماهی زندگی کردی، آنگاه می توانی درباره ی زندگی کوتاه و مرگبارش که نماد زندگی سفره هفت سین ماست قضاوت کنی
عکس : ساره تجلّی
برچسب‌ها,

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN