Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-5780

دیده بان حقوق حیوانات: اولین بره آهو پس از ۵ ماه انتقال به استان قم متولد شد
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان قم،طرح انتقال آهو به استان قم با هدف تکثیر و احیای نسل این گونه ارزشمند در اسارت اجرایی شد
اولین تولد بره آهوها، پس از ۵ ماه انتقال به استان قم صورت پذیرفت که نشان از موفقیت اولیه طرح در تکثیر این گونه خواهد داشت.

گفتنی است، استان قم با دارا بودن دشت های گسترده در نواحی شمالی و شرقی زمانی واجد گونه ارزشمند آهو در سطح استان بوده که متأسفانه در اثر تخریب زیستگاه‌ها و شکار بی‌رویه این گونه ارزشمند از محیط زیست منطقه حذف شده است.

برچسب‌ها, , ,

Leave a Reply


© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN