Subscribe: RSS Twitter

 Animal-Rights-Watch-ARW-5926

_____________________

در رابطه با این تصویر چه نظری دارید؟ ۱۰ / تصویر

در رابطه با این تصویر چه نظری دارید؟ ۹ / تصویر

در رابطه با این تصویر چه نظری دارید؟ ۸ / تصویر

در رابطه با این تصویر چه نظری دارید؟ ۷ / تصویر

در رابطه با این تصویر چه نظری دارید؟ ۶ / تصویر

در رابطه با این تصویر چه نظری دارید؟ ۵ / تصویر

در رابطه با این تصویر چه نظری دارید؟ ۴ / تصویر

در رابطه با این تصویر چه نظری دارید؟ ۳ / تصویر

در رابطه با این تصویر چه نظری دارید؟ ۲ / تصویر

در رابطه با این تصویر چه نظری دارید؟ ۱ / تصویر

برچسب‌ها, ,

۲ Comments

  1. زهره می‌گه:

    اگر آزاد باشند جای خوشحالی است. حداقل از دامداری های صنعتی که حیوانات زبان بسته شبانه روز در یک مکان کوچک بسته شده اند بهتر است.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN