Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-5978

دیده بان حقوق حیوانات: برای دومین بار در سال جاری، از یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات وحش میاندشت در استان خراسان شمالی عکسبرداری شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی، پس از مشاهده و فیلم برداری از ۶ عدد یوز پلنگ در فروردین ماه سال  جاری توسط محیط بانان، این بار  دوربین های تله موجود در میاندشت توانستند از یک عدد یوز همراه با سه توله آن مجدداً عکسبرداری کنند.

آبسالان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی گفت: وجود دوربین های تله در این منطقه می تواند به برآورد دقیق تعداد یوز موجود در منطقه کمک نماید.
وی افزود: با استفاده از اطلاعات تبث شده توسط این دوربین ها می توان جهت حفاظت بهتر از یوزپلنگ آسیایی و طعمه های آنها در این منطقه برنامه ریزی کرد.

Leave a Reply


© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN