Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-6244

دیده بان حقوق حیوانات: گشت سیار یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه درهفته پایانی تیر ماه جاری در راستای انجام وظایف قانونی خود اقدام به عملیات پاکسازی و برخورد با مراکز غیر مجاز خرید و فروش جانوران وحشی در بازار پرنده فروشی شهر کرمانشاه نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، بهادر چراغی فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان با بیان این خبر اعلام داشت: در این عملیات تعداد ۷۳ عدد از انواع پرندگان از قبیل کبک،چکاوک و سهره کشف گردید.فرمانده یگان حفاظت افزود: حمل ، عرضه ، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها ممنوع و با متخلفین طبق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN