Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-6361

دیده بان حقوق حیوانات: مجمع عمومی یکی از برج های تهران نگهداری حیوانات خانگی را ممنوع کرد.

مدیر بهره برداری این برج که در غرب تهران واقع است با انتشار یک آگهی از مالکان حیوانات خانگی (سگ و گربه) خواسته است ظرف مدت ۲ ماه جهت حفظ بهداشت محیط سکونت عموم، از نگهداری حیوان صرف نظر نمایند. ادامه این آگهی تصریح کرده است که در صورت تمرد، بدون اخطار قبلی طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت با آنان اعمال قانون خواهد شد.

در این آگهی اثری از متن این دو قانون و نحوه اعمال آن به چشم نمی خورد.

لازم به ذکر است وجود مجموعه های مسکونی عاری از حیوان خانگی (Pet Free) در بسیاری از کشورها امری عادی است. وجود این آپارتمان ها به افراد دارای حیوان ترسی یا دارای حساسیت و افرادی که به هر شکل مایل به همزیستی با حیوانات خانگی نیستند امکان می دهد به دور از هر تنشی در فضای زیستشان آسایش داشته باشند با این وجود و به دلیل تعداد کم این افراد، چنین مجموعه هایی نیز نسبتا کم تعداد هستند. در این کشورها رهاکردن حیوان خانگی، به دلیل صدمه روحی به حیوان با برخورد حامیان حیوانات مواجه می شود.

در برج مورد اشاره بیش از ۷۰۰ واحد مسکونی قرار دارند.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN