Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-2428

دیده بان حقوق حیوانات: با تصمیم کارگروه کارآفرینی و واگذاری خدمات زیست محیطی به بخش غیر دولتی ،‌سازمان محیط زیست در یک اقدام پرسش برانگیز صدور بخشی از پروانه های شکار و صید را به «کانون شکار و تیراندازی» واگذار کرد.

به گزارش سبزپرس این تصمیم اخیرا در “کارگروه کارآفرینی و واگذاری خدمات زیست محیطی به بخش غیر دولتی” به ریاست «محمد نوری‌امیری» معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اتخاذ شده است.

به موجب این تصمیم صدور بخشی از پروانه های شکار و صید حیات وحش ، به بخش خصوصی یعنی کانون شکار و تیراندازی ایران واگذار شده است.

در همین حال گزارش ها حاکی است صدور پروانه های شکار تنها یک بند از مجموعه اموری است که سازمان محیط زیست به این گروه غیر دولتی تفویض اختیار کرده و گفته می شود واگذاری محدوده های قرق اختصاصی به این گروه بخش دیگری از اموری است که قرار است به کانون شکار و تیراندازی ایران واگذار شود.

یک منبع آگاه در سازمان محیط زیست در این مورد به سبزپرس گفت: صدور پروانه های شکار از وظایف ذاتی و قانونی سازمان محیط زیست است که حالا این را هم به بخش خصوصی که از شکارچیان هستند واگذار کرده است و همین امر موجب نگرانی می شود تا حیات وحش کشور بیش از پیش در مخاطره قرار گیرد چرا که از این پس این شکارچی ها هستند که در این مورد تصمیم گیری خواهند کرد.

وی افزود: به موجب این تصمیم نامه سازمان محیط زیست مدعی است تنها صدور پروانه های صید آبزیان، و شکار جانوران زیانکار و پرندگان را به کانون شکار واگذار کرده است و این تصمیم نیز در راستای ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شده است.

واگذاری امور صدور پروانه های شکار و صید به کانون شکار و تیراندازی در حالی رقم خورده که این گروه سالهاست در صدد دریافت قرق های اختصاصی حتی در محدوده پارک‌های ملی کشور از سازمان محیط زیست بوده و نخستین اقدامات برای جلب توجه سازمان محیط زیست در این مورد در دوران حضور فاطمه واعظ جوادی بر مسند ریاست سازمان محیط زیست رقم خورد.

کانون شکار و تیراندازی ایران تاکنون بارها درخواست واگذاری محدوده قرق در پارک ملی توران و برخی مناطق دیگر کشور را مطرح کرده و همواره از اینکه سازمان به درخواست انها پاسخگو نبودند گلایه داشتند اما حالا با پایان یافتن دولت دهم، اختیار صدور بخشی از پروانه های شکار و صید هم به این گروه غیر دولتی متشکل از شکارچیان واگذار شده است.

برچسب‌ها,

Leave a Reply


© ۴۴۸۴ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN